Strona główna          Kontakt

Szkice wymiarowe


Seria G


Seria GF


Seria GE


Seria GK


Ogólna charakterystyka serii

Silniki prądu stałego serii G przystosowane są do zasilania z przekształtników tyrystorowych. Wykonywane są jako silniki obcowzbudne w stopniu ochrony IP23 z przewietrzaniem obcym (typ "G" i "GF") i własnym (typ "GE") oraz bez przewietrzania w stopniu ochrony IP44 (typ "GK"). Wszystkie typy silników tej serii wykonywane są w klasie izolacji F lub H, co pozwala osiągać bardzo dobre parametry elektryczne w małych gabarytach. Przewietrzanie obce realizowane jest przez dmuchawy nabudowane na silnikach. W silnikach typu "G" są to dmuchawy promieniowe nabudowane na górze lub z boku silni-ka, a w silnikach typu "GF" dmuchawy osiowe nabudowane w osi silnika z tyłu. Silniki produkowane są w formie budowy kołnierzowej na łapach lub tylko na łapach.
Silniki spełniają wymagania normyPN-EN 60034-1 oraz wymogi odpowiednich norm zagranicznych.


Własności elektryczne

Moc


Przedstawione w tabelach moce silników obliczone zostały dla następujących warunków:


Praca ciągła S1;
Klasa izolacji F;
Maksymalna temperatura otoczenia 40°C;
Maksymalna wysokość n.p.m. 1000 m;
Zasilanie z przekształtnika 6T lub gładkim prądem stałym;


Jeśli warunki pracy są inne niż powyższe wówczas wartości mocy znamionowej podane w tabelach ulegną zmianie wg poniższych przeliczników.


1. Inny rodzaj pracy.
S2 - praca dorywcza;
S3 - praca przerywana (czas pracy max. 10 min)


rodzaj pracy
dozwolona moc wyjściowa
S2-10 min
120% mocy z tabeli
S2-30 min
107% mocy z tabeli
S2-60 min
100% mocy z tabeli
S3-25%
130% mocy z tabeli
S3-40%
120% mocy z tabeli
S3-60%
110% mocy z tabeli

Inne wartości i inne rodzaje pracy na życzenie klienta.


2. Inne wartości temperatury otoczenia i inne wartości wysokości nad poziomem morza.

Dozwolona moc wyjściowa w % mocy z tabeli.


wysokość
temperatura otoczenia w °C
m n.p.m.
30
35
40
45
50
55
60
1000
107
103
100
95
90
85
80
1500
102
99
96
91
86
81
77
2000
98
96
93
88
83
78
74

Możliwości przeciążeń

Krótkotrwałe przeciążenia


Silniki serii G wytrzymują przeciążenia 1,6 momentu znamionowego w ciągu 15s, przy prędkości znamionowej. Z reguły możliwe są również większe przeciążenia, jednak czas ich występowania jest wtedy krótszy. Przy przeciążeniu 1,6 momentu znamionowego prąd twornika wynosi odpowiednio 1,8 prądu znamionowego.


Obciążenia dynamiczne

Dzięki blachowaniu obwodu magnetycznego możliwe są bardzo wielkie stromości narastania prądu. W typowych wykonaniach zmiana prądu twornika di/dt może równać się wartości prądu znamionowego w ciągu sekundy.


Obciążenia w stanie zatrzymanym

Szacunkowe wartości przeciążeń w stanie zatrzymania wirnika podano w poniższej tabeli.


prąd twornika [% In]
czas obciążenia [s]
200
10
100
30
50
90
20
600
15
nieograniczony

Napięcie

W tabelach podano wartości mocy przy zasilaniu z przekształtnika tyrystorowego pełno sterowanego 6T zasilanego z sieci trójfazowej 380V. Możliwe jest również zasilanie innym napięciem w granicach od 150V do 600V (po uprzednim uzgodnieniu).


Prędkość obrotowa

W zakresie napięć twornika od zera do wartości znamionowej prędkość obrotowa jest wprost proporcjonalna do napięcia. Wielkość prądu wzbudzenia musi być stała równa znamionowej (pierwsza strefa regulacji). W pierwszej strefie regulacji moment obrotowy jest stały, a moc jest wprost proporcjonalna do obrotów.
Wartości znamionowej prędkości obrotowej i odpowiadające im wartości mocy znamionowej znajdujące się pomiędzy podanymi w tabeli można w przybliżeniu określić za pomocą aproksymacji liniowej.
Prędkość obrotowa może zostać podwyższona od prędkości znamionowej (nn) do prędkości maksymalnej (nmax) poprzez obniżanie prądu wzbudzenia (odwzbudzanie) przy zachowaniu stałej wartości napięcia twornika (druga strefa regulacji). W drugiej strefie regulacji moc silnika jest stała równa znamionowej, a moment obrotowy maleje w przybliżeniu proporcjonalnie do wzrostu obrotów.
Praca silnika w dwóch strefach regulacji wymaga zasilacza, który umożliwia regulację prądu wzbudzenia.


Wzbudzenie

Silniki serii G zaprojektowane są jako obcowzbudne. Napięcia wzbudzenia mogą zostać ustalone pomiędzy 110V, a 440V. Podczas uruchamiania silnika i regulacji zasilacza należy ustalić dokładnie wartość prądu wzbudzenia, natomiast napięcie wzbudzenia traktować należy wynikowo.


Zabezpieczenia termiczne

Silniki projektowane są w taki sposób, że przyrost temperatury twornika i uzwojenia komutacyjnego jest w przybliżeniu równy. W związku z tym czujniki temperatury montowane są tylko w uzwojeniach stojana. Są to trzy pozystory połączone szeregowo wyprowadzone do skrzynki zaciskowej. Wymagają one zastosowania osobnego elektronicznego układu wykonawczego. Progiem zadziałania czujników jest temperatura 140°C (klasa izol. F) lub 160°C (klasa izol. H) wewnątrz któregoś z uzwojeń.


Strona główna | Silniki DC | Dmuchawy | Remonty | Wyważanie | Katalog | Dokum. techniczna | Kontakt | Zapytanie ofertowe
MULTIMOTO Sp. z o. o.
ul. Św. Wawrzyńca 1/7
60-539 Poznań tel. 61 848 37 37, -39
fax 61 848 37 38
Copyright MULTIMOTO 2012. Projekt i wykonanie Wiesława Czerpińska